top of page
shutterstock_725473423.jpg

Y DƯỢC

 

Kể từ sau thành công của dự án bộ gene người và sau đó là dự án hệ vi sinh vật của người, các nghiên cứu phát triển mạnh mẽ nhằm hiểu về bộ gene, chức năng gene, mối liên kết với sức khỏe và ứng dụng trong chẩn đoán, dự phòng và điều trị. Với việc làm chủ công nghệ giải trình tự thế hệ mới và các phân tích tin sinh học, KTest có thể cung cấp cho các chủ đề nghiên cứu khác nhau trong lĩnh vực sức khỏe.

CÁC ỨNG DỤNG
 

Phân tích hệ vi sinh vật trong các mẫu bệnh phẩm nhằm xác định các loại vi sinh vật gây bệnh và phân tích sự hiện diện các gene kháng kháng sinh

Phân tích hệ vi sinh vật ở da trong nghiên cứu bệnh học của da và định hướng phát triển các mỹ phẩm, phương pháp chăm sóc da thích hợp

Phân tích hệ vi sinh vật ở ruột, phân trong nghiên cứu bệnh học đường tiêu hóa và sự chuyển hóa dinh dưỡng ở ruột

Xác định các đột biến gene hoặc kiểu gene của những gene liên quan đến các bệnh hoặc các đặc điểm di truyền cụ thể

Phân tích đặc điểm di truyền của các loài vi sinh vật có lợi hoặc gây bệnh cho người

Các ứng dụng khác của các kỹ thuật sinh học phân tử và di truyền

1_Salmonella gà.jpg

QUÝ KHÁCH SẼ NHẬN ĐƯỢC
 

​Tùy thuộc vào yêu cầu cụ thể, quý khách sẽ nhận được những kết quả phân tích cũng như dịch vụ khác nhau. Dưới đây là một số kết quả hoặc dịch vụ quý khách có thể nhận được:

  • Kết quả phân tích thành phần các loài có trong mẫu với các chỉ tiêu: sự hiện diện và phân loại các loài, tỷ lệ các loài, độ da đạng,…

  • Kết quả so sánh thành phần loài ở các mẫu hay nhóm mẫu (nếu có nhiều mẫu).

  • Phân tích các gene chức năng (con đường biến dưỡng, gene kháng kháng sinh,…) nếu phân tích shotgun metagenomics.

  • Kết quả trình tự bộ gene, plasmid, ty thể; phân tích các gene chức năng; phân tích so sánh với bộ gene các loài họ hàng trên cơ sở dữ liệu nếu thực hiện giải trình tự toàn bộ bộ gene (whole genome sequencing).

  • ​Kết quả xác định các đột biến gene gây bệnh liên kết với đặc điểm lâm sàng khi phân tích đặc điểm bộ gene người liên quan đến các bệnh.

  • Báo cáo tóm tắt phương pháp, quy trình thực hiện.

  • Các kết quả phân tích khác theo yêu cầu khách hàng.

  • Tư vấn quy trình chuẩn bị mẫu, kết quả và tham gia công bố kết quả nếu khách hàng có yêu cầu.

QUY TRÌNH CHUNG
 

Untitled-2-01.png

1. Nhận yêu cầu và tư vấn

Untitled-2-02.png

2. Thu, nhận mẫu

Untitled-2-03.png

3. Tách chiết DNA/RNA

Untitled-2-04.png

4. Chuẩn bị thư viện

Untitled-2-05.png

5. Giải trình tự

Untitled-2-06.png

6. Phân tích dữ liệu

Untitled-2-07.png

7. Trả kết quả và tư vấn

MỘT SỐ ĐỀ TÀI ĐÃ THỰC HIỆN
 

NGHIÊN CỨU CƠ CHẾ GÂY BẤT ỔN ĐỊNH BỘ GENE TẾ BÀO CHỦ DẪN ĐẾN UNG THƯ DẠ DÀY CỦA VI KHUẨN HELICOBACTER PYLORI PHÂN LẬP TẠI VIỆT NAM

 

Thu nhận và giải trình tự bộ gene của hơn 100 chủng H. pylori ở bệnh nhân Việt Nam. Từ đó nghiên cứu tính đa dạng di truyền, đặc điểm kháng kháng sinh và cơ chế tác động lên tế bào dạ dày.

Untitled-1-05.jpg

Hãy để lại lời nhắn hoặc liên hệ KTest để được tư vấn về công nghệ và chiến lược thực hiện

bottom of page