top of page
shutterstock_1921590809_screen-01_edited.jpg

GIẢI TRÌNH TỰ GENE MỤC TIÊU

 

Giải trình tự gene mục tiêu (Targeted Sequencing) chỉ tập trung giải trình tự vùng gene quan tâm mà không cần giải trình tự toàn bộ bộ gene của một mẫu. Phương pháp này thích hợp và tiết kiệm chi phí hơn khi giải những trình tự mục tiêu dài hoặc một số trình tự đồng thời. 

Trước hết vùng trình tự mục tiêu cần được làm giàu bằng PCR hoặc lai bắt giữ, sau đó tất cả trình tự thu nhận được sẽ giải trình tự theo mục tiêu yêu cầu (nền tảng Illumina/Nanopore). 

CÁC ỨNG DỤNG

Phân tích các gene, phát hiện các đột biến có liên quan đến các đặc điểm di truyền ở vi sinh vật như kháng kháng sinh, con đường biến dưỡng...

Giải trình tự các gene chỉ thị của sinh vật như 16S rRNA, 23S rRNA, 18S rRNA, COI1, ITS,... nhằm hỗ trợ định danh phân tử

 

Giải trình tự gene có kích thước lớn hoặc nhiều gene đồng thời liên quan đến các bệnh di truyền ở người

1_Salmonella gà.jpg

QUÝ KHÁCH SẼ NHẬN ĐƯỢC
 

​Tùy thuộc vào yêu cầu cụ thể, quý khách sẽ nhận được những kết quả phân tích cũng như dịch vụ khác nhau. Dưới đây là một số kết quả hoặc dịch vụ quý khách có thể nhận được:

  • Trình tự (các) gene mục tiêu.

  • Các biến thể trên gene mục tiêu.

  • Đặc điểm di truyền.

  • Kết quả định danh phân tử.

  • Báo cáo tóm tắt phương pháp, quy trình thực hiện.

  • Các kết quả phân tích khác theo yêu cầu khách hàng.

  • Tư vấn quy trình chuẩn bị mẫu, kết quả và tham gia công bố kết quả nếu khách hàng có yêu cầu.

QUY TRÌNH CHUNG
 

Untitled-2-01.png

1. Nhận yêu cầu và tư vấn

Untitled-2-02.png

2. Thu, nhận mẫu

Untitled-2-03.png

3. Tách chiết DNA/RNA

Untitled-2-04.png

4. Chuẩn bị thư viện

Untitled-2-05.png

5. Giải trình tự

Untitled-2-06.png

6. Phân tích dữ liệu

Untitled-2-07.png

7. Trả kết quả và tư vấn

CÁC ĐỀ TÀI ĐÃ THỰC HIỆN
 

XÁC ĐỊNH CÁC BIẾN THỂ TRÊN CÁC GENE LIÊN QUAN ĐẾN BỆNH CƠ TIM GIÃN NỞ  Ở BỆNH NHÂN VIỆT NAM BẰNG KỸ THUẬT GIẢI TRÌNH TỰ DNA THẾ HỆ MỚI

 

Chúng tôi sử dụng phương pháp giải trình tự gene thế hệ mới nhắm mục tiêu vào 57 gene có liên quan đến bệnh cơ tim giãn nở (DCM); kết hợp cùng các phân tích tin sinh học. Kết quả nghiên cứu trên 280 bệnh nhân phát hiện 58 biến thể gây bệnh/có khả năng gây bệnh, trong đó có 28 biến thể mới và gene TTN là gene có số biến thể gây bệnh cao nhất (45%).

De tai DCM-2.jpg

Hãy để lại lời nhắn hoặc liên hệ KTest để được tư vấn về công nghệ và chiến lược thực hiện

bottom of page