top of page
shutterstock_1746351608_screen-01-01.jpg

THỰC PHẨM

 

Sự phát triển vượt bậc của các công cụ kỹ thuật di truyền – sinh học phân tử đã góp phần không nhỏ trong nghiên cứu, sản xuất và kiểm soát quy trình sản xuất thực phẩm. KTest sở hữu các công nghệ giúp nhân bản DNA, RNA và các công nghệ giải trình tự DNA thế hệ mới số lượng lớn, cho phép xác định nhanh chóng và đồng thời các loài sinh vật hiện diện trong mẫu thực phẩm mà không cần phân lập, nuôi cấy.

CÁC ỨNG DỤNG
 

Tầm soát và xác định đặc điểm chức năng của các chủng vi sinh vật lên men trong tự nhiên, giúp bảo tồn nguồn gene và chọn lọc chủng tiềm năng.

Nghiên cứu đặc điểm bộ gene của các loài vi khuẩn, virus có tiềm năng ứng dụng hoặc gây bệnh

Xác định thành phần vi sinh vật trong các mẫu thực phẩm lên men giúp xác định quần thể vi sinh vật có lợi chủ chốt, định hướng cho việc chọn lọc chủng vi sinh thích hợp cho sản xuất; khảo sát các điều kiện sản xuất, bảo quản ảnh hưởng đến vi sinh vật và chất lượng sản phẩm; có thể chứng minh sự hiện diện của các vi sinh vật trong sản phẩm, làm chỉ dẫn thành phần cho mẫu thực phẩm.

Xác định thành phần các sinh vật gây bệnh như vi khuẩn, virus, nấm trong các mẫu thực phẩm; kiểm soát nhiễm trong sản xuất và an toàn thực phẩm. 

Các ứng dụng khác của các kỹ thuật sinh học phân tử và di truyền

1_Salmonella gà.jpg

QUÝ KHÁCH SẼ NHẬN ĐƯỢC
 

​Tùy thuộc vào yêu cầu cụ thể, quý khách sẽ nhận được những kết quả phân tích cũng như dịch vụ khác nhau. Dưới đây là một số kết quả hoặc dịch vụ quý khách có thể nhận được:

  • Kết quả phân tích thành phần các loài có trong mẫu với các chỉ tiêu: sự hiện diện và phân loại các loài, tỷ lệ các loài, độ da đạng,…

  • Kết quả so sánh thành phần loài ở các mẫu hay nhóm mẫu (nếu có nhiều mẫu).

  • Phân tích các gene chức năng (con đường biến dưỡng, gene kháng kháng sinh,…) nếu phân tích shotgun metagenomics. 

  • Kết quả trình tự bộ gene, plasmid, ty thể; phân tích các gene chức năng; phân tích so sánh với bộ gene các loài họ hàng trên cơ sở dữ liệu nếu thực hiện giải trình tự toàn bộ bộ gene (whole genome sequencing).

  • Báo cáo tóm tắt phương pháp, quy trình thực hiện.

  • Các kết quả phân tích khác theo yêu cầu khách hàng.

  • Tư vấn quy trình chuẩn bị mẫu, kết quả và tham gia công bố kết quả nếu khách hàng có yêu cầu.

QUY TRÌNH CHUNG
 

Untitled-2-01.png

1. Nhận yêu cầu và tư vấn

Untitled-2-02.png

2. Thu, nhận mẫu

Untitled-2-03.png

3. Tách chiết DNA/RNA

Untitled-2-04.png

4. Chuẩn bị thư viện

Untitled-2-05.png

5. Giải trình tự

Untitled-2-06.png

6. Phân tích dữ liệu

Untitled-2-07.png

7. Trả kết quả và tư vấn

MỘT SỐ ĐỀ TÀI ĐÃ THỰC HIỆN
 

NGHIÊN CỨU HỆ VI SINH TRONG NƯỚC MẮM NAM Ô
 

Xác định thành phần, tỷ lệ các loại vi sinh trong các nhà thùng sản xuất nước mắm; đồng thời nghiên cứu sự biến đổi của hệ vi sinh trong quá trình lên men nước mắm Nam Ô.

Hãy để lại lời nhắn hoặc liên hệ KTest để được tư vấn về công nghệ và chiến lược thực hiện

bottom of page