top of page
shutterstock_755327206-01.jpg

NÔNG NGHIỆP

 

Sự phát triển vượt bậc của các công cụ kỹ thuật di truyền – sinh học phân tử đã được ứng dụng trong nông nghiệp nhằm cải thiện năng suất cây trồng và sản xuất chăn nuôi. Tại KTest, chúng tôi ứng dụng kỹ thuật genomics, metagenomics để phát triển một số giải pháp đặc biệt hướng tới nông nghiệp. Kết hợp các công cụ sinh học phân tử có thể mang lại giá trị lớn hơn cho các nghiên cứu trong trồng trọt, chăn nuôi và khai thác tài nguyên thiên nhiên. 

CÁC ỨNG DỤNG

Định danh phân tử nấm, vi khuẩn quan tâm trong nông nghiệp thông qua giải trình tự bộ gene độ phân giải thấp

Phát hiện tác nhân gây bệnh ở vật nuôi, cây trồng và các sản phẩm nông nghiệp thông qua metabarcoding

Định danh phân tử loài thông qua giải trình tự gene chỉ thị bằng phương pháp giải trình tự

Theo dõi thành phần vi sinh vật có lợi và có hại trong môi trường bằng kỹ thuật DNA metabarcoding hoặc metagenomics

Nghiên cứu đặc điểm bộ gene và dự đoán chức năng của vi sinh, cây trồng, vật nuôi thông qua giải trình tự toàn bộ bộ gene hoặc lục lạp, ty thể

Các ứng dụng khác của các kỹ thuật sinh học phân tử và di truyền

1_Salmonella gà.jpg

QUÝ KHÁCH SẼ NHẬN ĐƯỢC
 

​Tùy thuộc vào yêu cầu cụ thể, quý khách sẽ nhận được những kết quả phân tích cũng như dịch vụ khác nhau. Dưới đây là một số kết quả hoặc dịch vụ quý khách có thể nhận được:

  • Kết quả phân tích thành phần các loài có trong mẫu với các chỉ tiêu: sự hiện diện và phân loại các loài, tỷ lệ các loài, độ da đạng,…

  • Kết quả so sánh thành phần loài ở các mẫu hay nhóm mẫu (nếu có nhiều mẫu).

  • Phân tích các gene chức năng (con đường biến dưỡng, gene kháng kháng sinh,…) nếu phân tích shotgun metagenomics. 

  • Kết quả trình tự bộ gene, plasmid, ty thể; phân tích các gene chức năng; phân tích so sánh với bộ gene các loài họ hàng trên cơ sở dữ liệu nếu thực hiện giải trình tự toàn bộ bộ gene (whole genome sequencing).

  • Báo cáo tóm tắt phương pháp, quy trình thực hiện.

  • Các kết quả phân tích khác theo yêu cầu khách hàng.

  • Tư vấn quy trình chuẩn bị mẫu, kết quả và tham gia công bố kết quả nếu khách hàng có yêu cầu.

QUY TRÌNH CHUNG
 

Untitled-2-01.png

1. Nhận yêu cầu và tư vấn

Untitled-2-02.png

2. Thu, nhận mẫu

Untitled-2-03.png

3. Tách chiết DNA/RNA

Untitled-2-04.png

4. Chuẩn bị thư viện

Untitled-2-05.png

5. Giải trình tự

Untitled-2-06.png

6. Phân tích dữ liệu

Untitled-2-07.png

7. Trả kết quả và tư vấn

MỘT SỐ ĐỀ TÀI ĐÃ THỰC HIỆN
 

ĐỊNH DANH VI KHUẨN GÂY BỆNH  XƠ ĐEN TRÊN MÍT SIÊU SỚM TẠI HẬU GIANG BẰNG SHALLOW WGS

 

Lắp ráp de novo đầy đủ trình tự 16S rRNA (~1400 bps) với độ phủ 23X, xác định loài vi khuẩn gây bệnh là Pantoea Stewartii.

1_mít.jpg

Hãy để lại lời nhắn hoặc liên hệ KTest để được tư vấn về công nghệ và chiến lược thực hiện

bottom of page