top of page
Round Library

WORKSHOP

Metagenomics Workshop Google Form Banner v2_Website copy.png
Logo KHTN.png
Logo Khoa SH&CNSH.png
Logo KTest.png

WORKSHOP
“NGHIÊN CỨU METAGENOMICS –
TỪ THIẾT KẾ ĐẾN PHÂN TÍCH DỮ LIỆU”

Thời gian tổ chức: 03-06/04/2023

Địa điểm tổ chức: KDL sinh thái Vườn Xoài

Nội dung: Cung cấp một số kiến thức lý thuyết và thực nghiệm về sinh học và tin sinh học trong nghiên cứu metagenomics, đặc biệt tập trung vào shotgun metagenomics.

Giảng viên:

  • PGS. TS. Hồ Huỳnh Thùy Dương

  • TS. Lê Việt Thanh

  • TS. Nguyễn Thụy Vy

  • TS. Nguyễn Thị Mỹ Nương

  • Và các bạn trợ giảng đến từ bộ phận tin sinh học của KTest.

*Học viên tham gia đầy đủ chương trình, thực hiện đầy đủ các bài tập, báo cáo cuối khóa sẽ được cấp giấy chứng nhận khóa học do trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM và Công ty TNHH Khoa học KTest cấp.​

WEBINAR

Metagenomics: Một số khái niệm và ứng dụng tại Việt Nam

PGS. TS. Hồ Huỳnh Thùy Dương

Tổng giám đốc tại KTest

Giảng viên đại học Khoa Học Tự Nhiên, ĐHQG TP.HCM

Ứng dụng Metagenomics trong nghiên cứu hệ vi sinh vật nội cộng sinh cây trồng

TS. Trần Minh Định

Giảng viên tại Viện CNSH&MT, trường Đại học Tây Nguyên​

Giải trình tự bộ gene và phân tích đặc điểm các gen kháng kháng sinh của Staphylococci

TS. Nguyễn Thị Lệ Thủy

Nghiên cứu tại Trung tâm Công nghệ sinh học Thành phố Hồ Chí Minh

Ứng dụng GTT thế hệ mới trong nghiên cứu bệnh học thủy sản ở Trung tâm CNSH tp.HCM

TS. Ngô Huỳnh Phương Thảo

Trung tâm Công nghệ sinh học Tp. Hồ Chí Minh

Metagenomics: Từ thu mẫu đến giải trình tự và phân tích dữ liệu

TS. Nguyễn Thụy Vy

Trưởng nhóm R&D tại KTest

Trưởng Bộ môn Di truyền, đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG TP.HCM​

Genomics - Một số khái niệm và ứng dụng tại Việt Nam

PGS. TS. Hồ Huỳnh Thùy Dương

Tổng giám đốc tại KTest

Giảng viên đại học Khoa Học Tự Nhiên, ĐHQG TP.HCM

Ứng dụng giải trình tự NGS trong nghiên cứu và kiểm soát dịch bệnh virus dịch tả heo Châu Phi tại Việt Nam

TS. Nguyễn Thanh Lãm

Bộ môn Thú y, Trường Đại học Cần Thơ​

Phân tích dữ liệu Metagenomics cho người mới bắt đầu

TS. Nguyễn Thụy Vy

Trưởng nhóm R&D tại KTest

Trưởng Bộ môn Di truyền, đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG TP.HCM​

Ảnh hưởng của
xâm nhâp mặn đến cộng đồng vi sinh trong đất lúa

TS. Đỗ Thị Xuân

Giảng viên tại Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Sinh học, trường Đại học Cần Thơ

Giải trình tự toàn bộ bộ gene: Thiết kế nghiên cứu và Phân tích dữ liệu

TS. Nguyễn Thụy Vy

Trưởng nhóm R&D tại KTest

Trưởng Bộ môn Di truyền, đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG TP.HCM​

Nghiên cứu bộ gene lục lạp bằng công nghệ giải trình tự đoạn dài Nanopore

TS. Đỗ Hoàng Đăng Khoa

Viện Kỹ thuật Công nghệ cao Nguyễn Tất Thành, trực thuộc trường Đại học Nguyễn Tất Thành​

Phân tích dữ liệu WGS cho người mới bắt đầu

TS. Nguyễn Thụy Vy

Trưởng nhóm R&D tại KTest

Trưởng Bộ môn Di truyền, đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG TP.HCM​

bottom of page