top of page
Metagenomics Workshop Google Form Banner v2_Website copy 2.png
Logo KHTN.png

WORKSHOP
“NGHIÊN CỨU METAGENOMICS –
TỪ THIẾT KẾ ĐẾN PHÂN TÍCH DỮ LIỆU”

Thời gian tổ chức: 03-06/04/2023

Hạn chót đăng ký: 05/03/2023

THÔNG TIN KHÓA HỌC

Ngày 1, Thứ Hai 03/04/2023

7:00 – 8:00      Xe đón khách và di chuyển từ Bến Bạch Đằng đến KDL sinh thái Vườn Xoài

8:30 – 9:00      Đón khách

9:00 – 9:15      Chào mừng và Giới thiệu - PGS. TS. Hồ Huỳnh Thùy Dương, Tổng giám đốc KTest

9:15 – 9:45      Giới thiệu nhanh từ các nhóm tham gia - Toàn thể các anh/chị tham gia

10:00 – 10:15  Giới thiệu tổng quát nội dung workshop - TS Nguyễn Thụy Vy

10:15 – 10:45  Bài giảng 1. Metagenomics - Giới thiệu chung - PGS. TS. Hồ Huỳnh Thùy Dương

11:00 – 11:45  Bài giảng 2. Một số lưu ý trong thiết kế thí nghiệm cho nghiên cứu metagenomics - PGS. TS. Hồ Huỳnh Thùy Dương

11:45 - 13:00  Ăn trưa

13:00 - 13:45  Bài giảng 3. Một số lưu ý trong thu và lưu trữ mẫu, tách chiết và chuẩn bị thư viện cho nghiên cứu metagenomics - TS. Nguyễn Thị Mỹ Nương

13:45 - 14:45  Thảo luận nhóm. Chủ đề nghiên cứu & Thiết kế thí nghiệm

14:45 - 15:15  Coffee break

15:15 - 16:00  Bài giảng 4. Tổng quan các công nghệ NGS. Kiểm soát chất lượng dữ liệu NGS - TS. Nguyễn Thụy Vy

16:00 - 17:30  Thực hành 1. Đánh giá chất lượng dữ liệu short read

18:30 - 20:30  Gala Dinner

Ngày 2, Thứ Ba 04/04/2023

8:00 - 9:00      Bài giảng 5. Các khái niệm và công cụ tin sinh học trong phân tích shotgun metagenomics - TS. Lê Việt Thanh

9:00 - 10:00    Thực hành 2. Phân tích dữ liệu shotgun metagenomics

10:00 - 10:30  Coffee break

10:30 - 11:45  Bài giảng 6. Tổng quan quy trình phân tích dữ liệu shotgun metagenomic - TS. Lê Việt Thanh

11:45 - 13:00  Ăn trưa

13:00 - 17:30  Thực hành 2. Phân tích dữ liệu shotgun metagenomics (tt)

Ngày 3, Thứ Tư 05/04/2023

8:00 - 9:00      Bài giảng 7. Diễn giải kết quả phân tích metagenomics - TS. Lê Việt Thanh

9:00 - 10:00    Thực hành 3. Phân tích và trực quan hóa kết quả metagenomics

10:00 - 10:30  Coffee break

10:30 - 11:30  Bài giảng 8. Trích xuất kiến thức từ dữ liệu phân tích chức năng và phân loại hệ vi sinh môi trường - PGS. TS. Hồ Huỳnh Thùy Dương

11:30 - 13:00  Ăn trưa

13:30 - 17:30  Thực hành 3. Phân tích và trực quan hóa kết quả metagenomics (tt)

 

Ngày 4, Thứ Năm 06/04/2023

8:00 - 9:30      Báo cáo tổng kết các nhóm

9:30 - 9:45      Coffee break

9:45 - 11:15    Báo cáo tổng kết các nhóm (tt)

11:30 - 12:30  Trao giải nhóm báo cáo xuất sắc. Thảo luận chung & Tổng kết. Chia tay

12:30 - 14:00  Ăn trưa

14:00 – 15:30  Xe di chuyển từ KDL sinh thái Vườn Xoài về lại Bến Bạch Đằng

*Học viên tham gia đầy đủ chương trình, thực hiện đầy đủ các bài tập, báo cáo cuối khóa sẽ được cấp giấy chứng nhận khóa học do trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM và Công ty TNHH Khoa học KTest cấp.

Các thắc mắc về workshop, vui lòng liên hệ:

TS. Nguyễn Thị Mỹ Nương, email: ntmnuong@hcmus.edu.vn hoặc nuongnguyen@ktest.vn.

bottom of page