top of page

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH “TÀI TRỢ DỰ ÁN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ” - KT-Grant-2023-METAGENOMICS

Đã cập nhật: 16 thg 5, 2023


Chương trình tài trợ dự án khoa học và công nghệ KTest (viết tắt KT-Grant) được Công ty TNHH Khoa học KTest có chức năng hỗ trợ các nhà khoa học trẻ tiềm năng phát huy khả năng nghiên cứu, khởi đầu nghiên cứu mới và/hoặc mở rộng dự án nghiên cứu. Bên cạnh đó, KT-Grant cũng nhằm mục tiêu thúc đẩy việc nghiên cứu, phát triển các ứng dụng của kỹ thuật Giải trình tự gene thế hệ mới (Next Generation Sequencing – NGS), đặc biệt là Metagenomics trong nghiên cứu khoa học, và tạo ra giá trị thực tế.
THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH “TÀI TRỢ DỰ ÁN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ” - KT-Grant-2023 - METAGENOMICS - KTEST

Chương trình tài trợ dự án khoa học và công nghệ KTest (viết tắt KT-Grant) được Công ty TNHH Khoa học KTest thành lập năm 2023 với chức năng hỗ trợ các nhà khoa học trẻ tiềm năng phát huy khả năng nghiên cứu, khởi đầu nghiên cứu mới và/hoặc mở rộng dự án nghiên cứu. Bên cạnh đó, KT-Grant cũng nhằm mục tiêu thúc đẩy việc nghiên cứu, phát triển các ứng dụng của kỹ thuật Giải trình tự gene thế hệ mới (Next Generation Sequencing – NGS) trong nghiên cứu khoa học, và tạo ra giá trị thực tế trong các lĩnh vực, ngành nghề khác nhau.

Trong năm 2023, KT-Grant tập trung tài trợ các dự án khai thác tốt thế mạnh của kỹ thuật NGS, ứng dụng trong lĩnh vực Metagenomics.

ĐỐI TƯỢNG TÀI TRỢ

  • Chủ nhiệm dự án là công dân Việt Nam; dưới 40 tuổi; đã tốt nghiệp đại học hoặc cao hơn; đang tham gia nghiên cứu khoa học tại trường/ viện/trung tâm nghiên cứu hay các tổ chức có bộ phận nghiên cứu và phát triển sản phẩm phù hợp; được sự đồng ý của cơ quan công tác về việc tham gia KT-Grant.

  • Chủ nhiệm dự án cần chứng minh kinh nghiệm nghiên cứu và chuyên môn phù hợp với dự án đề xuất.

MỨC KINH PHÍ VÀ HÌNH THỨC TÀI TRỢ

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

KẾ HOẠCH VÀ CÁCH THỨC THAM DỰ

ỨNG VIÊN ĐĂNG KÝ ONLINE THEO 2 BƯỚC SAU

QUY ĐỊNH VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ VÀ XÉT CHỌN KT-GRANT

TÀI LIỆU


1.309 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments


bottom of page