top of page

Xác định tác nhân gây bệnh ở mèo bệnh chưa rõ nguyên nhân

Đề tài

Giải trình tự bộ gene


Mục tiêu:

Xác định tác nhân gây tử vong đột ngột ở mèo


Cách tiếp cận:

DNA tổng số trong mẫu phân mèo khỏe mạnh và mèo bệnh được thu nhận. Toàn bộ vật liệu di truyền cộng đồng vi sinh được thực hiện giải trình tự trên hệ thống giải trình tự thế hệ mới của Illumina (Shotgun metagenomics). So sánh dữ liệu gene thu nhận được với cơ sở dữ liệu để xác định thành phần vi sinh vật hiện diện.


Kết quả:

Tỷ lệ hiện diện của vi khuẩn và virus cao ở mẫu mèo bệnh so với mèo lành. Đặc biệt nghiên cứu phát hiện sự hiện diện của tác nhân virus trong vaccine, các virus gây bệnh thông thường trên chó.


Công bố:

Nghiên cứu đã được công bố trên Tạp chí Khoa học và công nghệ nông nghiệp

Untitled-1-03.jpg

Hình: Tỷ lệ hiện diện của vi khuẩn và virus cao ở mẫu mèo bệnh so với mèo lành.

bottom of page